Rss

  • linkedin

clear – Dagens terminalkommando

När man har mycket på skärmen och skall skriva något avancerat kommando så brukar många trycka enter flera gånger för att få lite utrymme och för ökad läsbarhet. Kanske är det bättre att rensa hela skärmen vilket kan gör med kommandot “clear”. Kommandot har inga växlar utan är kanske ett av dem mest simpla som finns.

— Johan Ryberg

Comments (2)

  1. Anonymous

    Samma resultat får man också om man trycker ctrl+L.

  2. rancor

    Tackar! Fungerar även via PuTTY

    // rancor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *