df – Dagens terminalkommando

Om man är intresserad av att veta hur hårddiskarna används så är “df” rätt kommando att använda. Skriver man bara df så får man standardutskriften vilket kan se ut som följer:johan@crm:~$ dfFilesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/sda1 19734388 1297384 17434552 7% /tmpfs 257028 0 257028 0% /lib/init/rwvarrun 257028 64 256964 1% /var/runvarlock 257028 0 257028 0% /var/lockudev 257028 2628 254400 2% /devtmpfs 257028 0 257028 0% /dev/shmTyvärr visas inte…

Read More

less – Dagens terminalkommando

För att enkelt läsa i en textfil är “less” ett riktigt bra kommando. less låter dig läsa både upp och ner i dokumentet samt du kan lätt hoppa till specifik rad eller söka. Snabbkommandon för less är en blandning av more och vi.För att läsa i en fil skriver man less [filnamn] som t.ex. “less /etc/group”Här följer några användbara snabbkommandon::[radnummer] – Hoppar till önskad rad, ex: :41/[sökord] – Letar upp…

Read More

sudo – Dagens terminalkommando

I Ubuntu så är ens vanliga användare ingen administratör och har således inte heller några administrativa rättigheter och för att göra administrativa åtgärder. För att tillfälligt få dessa rättigheter används kommandot “sudo”.Sudo låter dig köra kommandon som en annan användare och då vanligtvis root genom att skriva sudo [kommando] som t.ex. “sudo apt-get update”. När man tryckt enter behöver man ange lösenord och då är det samma lösenord som till…

Read More

man – Dagens terminalkommando

Om man behöver hjälp gällande ett kommando, systemanrop, inställningsfiler (dem under /etc/) eller kanske systemadministration så finns kommandot “man” som är ett gränssnitt mot installerade programs manualer.För att t.ex. få hjälp om just man skriver man “man man”, vill man få hjälp om ls skriver man “man ls”.För att söka i en man-fil trycker man först “/” och sedan skriver man sökordet följt av enter.Exempel “/files” för att söka efter…

Read More

ls – Dagens terminalkommando

ls är programmet som visar innehållet i en katalog och står för “list directory contents”. Om du hade använt Windows hade du fått skriva “dir” istället.Skriver man bara “ls” får man samtliga kataloger och filer utskrivna i långa rader på skärmen vilket inte alltid är så användbart eller läsbart för den delen heller.Oftast enklare och mer överskådligt att skriva “ls -l” där -l står för “use a long listing format”,…

Read More

cd – Dagens terminalkommando

cd som står för Change Directory – byt katalog är det kommando man använder för att navigera sig i sitt filträd. För att få hjälp om cd skriver man “help cd” eftersom cd inte är ett program utan en funktion i bash som är Ubuntus standardskal johan@crm:~$ help cd cd: cd [-L|-P] [dir] Change the current directory to DIR. The variable $HOME is the default DIR. The variable CDPATH defines…

Read More

pwd – Dagens terminalkommando

Vi börjar serien “dagens terminalkommando” med ett mycket grundläggande kommando som heter pwd vilket står för “Print Working Directory”. Kommandots enda uppgift är att skriva ut aktuell katalog som man står i just för tillfället.johan@crm:/var/log$ pwd/var/logjohan@crm:/var/log$Vid en normalinstallation så ser man i bash vart man befinner sig eftersom prompten anpassar sig allt eftersom man byter katalog, innan ovan stod jag i /var/log vilket man ser efter användarnamn@maskinnamn: men det finns…

Read More

Dagens terminalkommando

Bara i en standardinstallation av Ubuntu 8.10 server finns det runt 1300 program som går att starta i en terminal och där vissa är riktigt användbara även för en standardanvändare som normalt bara använder grafiskt gränssnitt.Jag har tänkt gå igenom de mest vanligt förekommande samt mest användbara programmen genom att skriva om var och ett av dessa lite kortfattat med några exempel och förhoppningsvis blir det ungefär ett per dag…

Read More