Rss

  • linkedin

Archives for : Reaver

How to compile Reaver under Ubuntu 12.04 (and aircrack-ng)

This is a quick how-to compile and install Reaver under Ubuntu 12.04

Steps:

  1. download source
  2. install required libraries and tools
  3. download and build aircrack-ng
  4. compile and install
  5. run =)

Download Source

First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/

wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.4.tar.gz

Extract the tarball

tar -xzvf reaver-1.4.tar.gz

Install Required Libraries and Tools

Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng (iw) to run Reaver

sudo apt-get install libpcap-dev sqlite3 libsqlite3-dev libpcap0.8-dev

Compile and Install

Build Reaver

cd reaver-1.4
cd src
./configure
make

Install Reaver

sudo make install

Download aircrack-ng source and build it

Since Ubuntu 12.04 aircrack-ng is not longer in the repository but you can still download it from source and compile it. It’s only one little tweak that need to be done since it will not build without the following errors.

johan@ubuntu-lab:~/aircrack-ng-1.1$ make
make -C src all
make[1]: Entering directory /home/johan/aircrack-ng-1.1/src'
make -C osdep
make[2]: Entering directory
/home/johan/aircrack-ng-1.1/src/osdep’
Building for Linux
make[3]: Entering directory /home/johan/aircrack-ng-1.1/src/osdep'
gcc -g -W -Wall -Werror -O3 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_REVISION=0  -fPIC -I..    -c -o osdep.o osdep.c
gcc -g -W -Wall -Werror -O3 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_REVISION=0  -fPIC -I..    -c -o network.o network.c
gcc -g -W -Wall -Werror -O3 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_REVISION=0  -fPIC -I..    -c -o linux.o linux.c
linux.c: In function ‘is_ndiswrapper’:
linux.c:165:17: error: variable ‘unused’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c: In function ‘linux_set_rate’:
linux.c:334:22: error: variable ‘unused’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c: In function ‘linux_set_channel’:
linux.c:807:22: error: variable ‘unused’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c: In function ‘linux_set_freq’:
linux.c:896:22: error: variable ‘unused’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c: In function ‘set_monitor’:
linux.c:1022:22: error: variable ‘unused’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c: In function ‘do_linux_open’:
linux.c:1366:12: error: variable ‘unused_str’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c:1352:15: error: variable ‘unused’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
linux.c: In function ‘get_battery_state’:
linux.c:1982:35: error: variable ‘current’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
cc1: all warnings being treated as errors
make[3]: *** [linux.o] Error 1
make[3]: Leaving directory
/home/johan/aircrack-ng-1.1/src/osdep’
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory /home/johan/aircrack-ng-1.1/src/osdep'
make[1]: *** [osd] Error 2
make[1]: Leaving directory
/home/johan/aircrack-ng-1.1/src’
make: *** [all] Error 2

This is how to build aircrack-ng under Ubuntu 12.04

sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libssl-dev
wget http://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.1.tar.gz
tar -zxvf aircrack-ng-1.1.tar.gz
cd aircrack-ng-1.1

Edit common.mak with vi as example

vi common.mak

Find the following row

CFLAGS          ?= -g -W -Wall -Werror -O3

Remove “-Werror” so that it looks like this

CFLAGS          ?= -g -W -Wall -O3

Save the file, build and install

make
sudo make install

Run

Reaver is now installed and ready to use. You will first need to put the wifi adapter info monitor mode before you can start and the most easiest way is to use airmon-ng (part of aircrack-ng) that you just installed.

First put your adapter info monitor mode, in my case it’s wlan0

sudo airmon-ng start wlan0

Run Reaver

sudo reaver -i mon0 -b 00:00:00:00:00:00

Replace MAC 00:00:00:00:00:00 with the actual AP:s MAC address to crack

— Johan Ryberg

How to compile Reaver on Ubuntu 11.10

This is a quick how-to compile and install Reaver on a Ubuntu 11.10.

Steps:

  1. download source
  2. install required libraries and tools
  3. compile and install
  4. run =)

Download Source

First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/

wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.3.tar.gz

Extract the tarball

tar -xzvf reaver-1.3.tar.gz

Install Required Libraries and Tools

Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng to run Reaver

sudo apt-get install libpcap-dev aircrack-ng sqlite3 libsqlite3-dev

Compile and Install

Build Reaver

cd reaver-1.3
cd src
./configure
make

Install Reaver

sudo make install

Run

Reaver is now installed and ready to use. You will first need to put the wifi adapter info monitor mode before you can start and the most easiest way is to use airmon-ng (part of aircrack-ng) that you just installed.

First put your adapter info monitor mode, in my case it’s wlan0

sudo airmon-ng start wlan0

Run Reaver

sudo reaver -i mon0 -b 00:00:00:00:00:00

Replace MAC 00:00:00:00:00:00 with the actual AP:s MAC address to crack

   —  Johan Ryberg

Ny snabbare version av Reaver

Reaver, det nya verktyget för att attackera accesspunkter/trådlösa routrar med WPS aktiverat och som knäcker de flesta inom 10 timmar har precis släppts som version 1.3 med nya utökade funktioner som tidigare bara fanns i den kommersiella produkten från Tactical Network Solutions. Nytt är att man kan pausa för att senare fortsätta på en viss PIN-kod om man tidigare avbrutit en attack men även hämta hem optimeringar för just den produkten som man för tillfället försöker komma in i för att snabba upp processen.

FOSS-versionen kommer dock inte komma åt den senaste datan då detta kommer släpa efter och för den som snabbt vill få uppdateringar eller ett fint webbgränssnitt får betala för tjänsten.

— Johan Ryberg