Princeton University har publicerat en artikel ang. sårbarheter gällande hårddiskkryptering och svagheten dem har hittat ligger i ram-minnet där nyckeln tillfälligt ligger lagrad. Ram-minnet töms inte direkt när man stänger av datorn utan minnet töms gradvist från några sekunder upp till flera timmar beroende på bland annat minnestyp och temperatur.

Intressant läsning med filmexempel där man får se dem utföra en attack: http://citp.princeton.edu/memory/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.