"tab" (slutför kommando) – Dagens terminalkommando

Tangenten “Tab” är inget kommando i sig men det är något som underlättar enormt mycket eftersom bash kan slutföra kommandon åt dig.Om du t.ex. skriver “ifcon” och trycker på “tab” så kommer bash slutföra kommandot åt dig och lägga till resterade så att det står “ifconfig” i terminalen. bash kan alltid slutföra unika kommandon men om det finns flera potentiella kommando så får du istället upp en lista på dem…

Read More

Konfigurera SSH för ökad säkerhet

Konfigurera SSH för ökad säkerhet Det finns några steg man bör ta efter att man installerat SSH på ditt system. En kedja är inte starkare än den svagaste länken och gällande SSH är ett svagt lösenord till t.ex. root ett allvarligt hot. Det vi skall göra är att byta port från 22 till valfri, skapa ett certifikat och stänga av möjligheten att logga in utan certifikat. Vi skall även kontrollera…

Read More

Nytt utseende på bloggen

Jag har bytt utseende på bloggen och när jag labbar kan det uppstå lite störningar och ibland svarar inte tjänsten över huvud taget men då är det bara att försöka lite senare.Tyvärr har några bilder försvunnit som jag måste ladda upp på nytt, vi får se när detta sker då dem finns på en annan dator. — Johan Ryberg

Read More

Fjärrstyr Ubuntu med FreeNX

FreeNX är en trevlig programvara för att fjärrstyra din X-session (t.ex. Gnome och KDE) så att du grafiskt kan arbeta med din dator vart du än befinner dig. Uppkopplingen sker via SSH all data mellan klient och server är krypterad. FreeNX kan närmst likna fjärrskrivbordet i Windows och du behöver inte till skillnad mot det inbyggda fjärrskrivbordet i Ubuntu redan vara inloggan då du med FreeNX startar X om det…

Read More

nano – Dagens terminalkommando

nano är en enkelt textbaserad text-editor och startas genom att skriva “nano” men oftast i samband med ett filnamn som t.ex “nano /var/log/messages”. Just messages är kanske inte en fil man normalt går in och ändrar i men det är en fil alla har och som blir ett bra exempel.Väl inne i nano får man hjälp genom att trycka Ctrl+g vilket är ett av dem viktigaste kortkommandona.För att avsluta trycker…

Read More

clear – Dagens terminalkommando

När man har mycket på skärmen och skall skriva något avancerat kommando så brukar många trycka enter flera gånger för att få lite utrymme och för ökad läsbarhet. Kanske är det bättre att rensa hela skärmen vilket kan gör med kommandot “clear”. Kommandot har inga växlar utan är kanske ett av dem mest simpla som finns. — Johan Ryberg

Read More

Så här byter du namn på din Ubuntu-maskin

Om du av någon anledning behöver byta namn på din maskin eller om t.ex. domänen du använder byter namn så är det viktigt att du uppdaterar din konfiguration.Det finns tre filer som eventuellt behöver uppdateras vilka är “/etc/hosts”, “/etc/hostname” samt “/etc/resolv.conf”. Om du har dynamisk IP så kommer resolv.conf uppdateras automatiskt från din DHCP-serverI filen “/etc/hostname” står endast datorns värdnamn vilket bara skall vara ett enda “ord”, t.ex:wastebinUppdatera sedan “/etc/hosts”…

Read More

df – Dagens terminalkommando

Om man är intresserad av att veta hur hårddiskarna används så är “df” rätt kommando att använda. Skriver man bara df så får man standardutskriften vilket kan se ut som följer:johan@crm:~$ dfFilesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/sda1 19734388 1297384 17434552 7% /tmpfs 257028 0 257028 0% /lib/init/rwvarrun 257028 64 256964 1% /var/runvarlock 257028 0 257028 0% /var/lockudev 257028 2628 254400 2% /devtmpfs 257028 0 257028 0% /dev/shmTyvärr visas inte…

Read More

less – Dagens terminalkommando

För att enkelt läsa i en textfil är “less” ett riktigt bra kommando. less låter dig läsa både upp och ner i dokumentet samt du kan lätt hoppa till specifik rad eller söka. Snabbkommandon för less är en blandning av more och vi.För att läsa i en fil skriver man less [filnamn] som t.ex. “less /etc/group”Här följer några användbara snabbkommandon::[radnummer] – Hoppar till önskad rad, ex: :41/[sökord] – Letar upp…

Read More

Skriv "virus" till Linux i 5 enkla steg

Jag hittade detta mycket intressanta blogginlägg från “foobar” med rubriken “How to write a Linux virus in 5 easy steps”. Den sårbarhet som beskrivs är ett ett känt problem men som man ännu inte bryr sig om i varken KDE eller Gnome, Xfce har dock lagt in någon form av skydd.Kortfattat handlar sårbarheten om att man bifogar genvägar eller mer kända som “launchers” i t.ex. ett e-postmeddelande vilket är en…

Read More