Om man är intresserad av att veta hur hårddiskarna används så är “df” rätt kommando att använda. Skriver man bara df så får man standardutskriften vilket kan se ut som följer:

johan@crm:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 19734388 1297384 17434552 7% /
tmpfs 257028 0 257028 0% /lib/init/rw
varrun 257028 64 256964 1% /var/run
varlock 257028 0 257028 0% /var/lock
udev 257028 2628 254400 2% /dev
tmpfs 257028 0 257028 0% /dev/shm

Tyvärr visas inte informationen i något vidare läsbart format som standard och för att få lite mer lättläst format som man är van vid lägger man till växeln -h (human readable) precis som för ls.

johan@crm:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 19G 1.3G 17G 7% /
tmpfs 252M 0 252M 0% /lib/init/rw
varrun 252M 64K 251M 1% /var/run
varlock 252M 0 252M 0% /var/lock
udev 252M 2.6M 249M 2% /dev
tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.