Om du kör en maskin med Debian eller Ubuntu så finns det ett mycket trevligt verktyg som skickar e-postmeddelande när det finns tillgängliga uppdateringar. Detta är mycket bra om man har ett gäng maskiner att underhålla och man kanske inte vill få dem installerade automatiskt vilket gör att detta system skickar e-post en gång per dygn till önskad e-postadress(er).

Grundkrav
Någon form av MTA som t.ex. Postfix, Sendmail eller Exim4 så att du kan skicka iväg e-post samt apticron

Om du redan har en MTA kan du hoppa över första punkten

Installera MTA

sudo apt-get install postfix

Följ instruktioner och välj “Internet site”

Installera apticron

sudo apt-get install apticron

Konfigurera aliases
Normalt levereas meddelande om tillgängliga uppdateringar till root, men genom att modifiera aliases så kan man få meddelanden skickat till önskad e-postadress

sudo nano /etc/aliases

Lätt till följande rad och spara (ersätt epost@server.net) med din e-postadress

root: epost@server.net

För att aktivera inställningarna måste kommandot newaliases köras

sudo newaliases

Nu skall du bli meddelad om nya uppdateringar när dem finns tillgänliga

Vid problem undersök /var/log/mail.err, mail.log, mail.info eller övriga filer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.