Om du kör Ubuntu Server 8.10 så är chansen stor att din daemon.log är nedlusad av följande rad som återupprepas i absurdum:
Feb 11 20:39:01 crm console-kit-daemon[23243]: CRITICAL: cannot initialize libpolkit

Detta åtgärdas lätt genom att installera policykit som av någon anledning fattas men som systemet tar för givet att det finns.

Skriv följande i konsolen

sudo apt-get install policykit

Starta sedan om och meddelanden är borta för gott

One thought on “Felmeddelande "CRITICAL: cannot initialize libpolkit" i /var/log/daemon?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.