Denna guide beskriver hur man installerar vsftpd i Ubuntu 8.10

Att tänka på
Denna installation omfattar inte några specialanpassade säkerhetsinställningar. Konton som kan logga in på FTP-servern har samma rättigheter i hela filsystemet som för gällande användare. Om flera olika användare får möjlighet att logga in är det viktigt att tänka på att dessa endast får tillgång till de delar som är tänkt men guiden kommer inte att gå igenom detta just nu, kanske kommer ett komplement för hur man säkrar upp vsftpd i Ubuntu lite senare.

Installation
Installera genom att skriva följande i terminalen:

sudo apt-get install vsftpd

Konfigurera FTP-servern
Editera /etc/vsftpd.conf och anpassa inställningarna för ditt system, för hjälp gällande vilka inställningar som kan göras kan “man vsftpd.conf” användas.

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Tänk på att anonyma användare får tillgång till FTP-servern som standard vilket man antagligen inte vill. För att stänga av anonyma användare leta upp följande rad:

anonymous_enable=YES

och ändra till

anonymous_enable=NO

Om man tar bort möjligheten för att anonyma användare skall kunna logga in måste kan aktivera lokala konton vilket man gör genom att se till att local_enable=YES, denna rad kan vara bortkommenterad och skall då se ut enligt följande:

local_enable=YES

Starta om vsftpd
När önskade ändringar är gjorda spara och starta sedan om vsftpd

sudo /etc/init.d/vsftpd restart

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.