För att enkelt läsa i en textfil är “less” ett riktigt bra kommando. less låter dig läsa både upp och ner i dokumentet samt du kan lätt hoppa till specifik rad eller söka. Snabbkommandon för less är en blandning av more och vi.

För att läsa i en fil skriver man less [filnamn] som t.ex. “less /etc/group”

Här följer några användbara snabbkommandon:

  • :[radnummer] – Hoppar till önskad rad, ex: :41
  • /[sökord] – Letar upp och markerar sökordet, ex: /manual
  • [pil ned] – Bläddar nedåt
  • [pil upp] – Bläddrar uppåt
  • q – Avslutar

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.