Om man behöver hjälp gällande ett kommando, systemanrop, inställningsfiler (dem under /etc/) eller kanske systemadministration så finns kommandot “man” som är ett gränssnitt mot installerade programs manualer.

För att t.ex. få hjälp om just man skriver man “man man”, vill man få hjälp om ls skriver man “man ls”.

För att söka i en man-fil trycker man först “/” och sedan skriver man sökordet följt av enter.
Exempel “/files” för att söka efter sökordet “files”. För att stega till nästa träff trycker man “n” för next (nästa) eller för att backa “p” för previous (föregående).

För att avsluta trycker man på “q”.

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.