Installera SugarCRM i Ubuntu Server 8.10

SugarCRM är ett webbaserat kundhanteringssystem (Customer Relationship Management) som finns både som Open Source men även som en kommersiell produkt.För denna installationen tänkte jag använda SugarCRM Sugar Community Edition 5.2.0a och som databas blir det MySQL i Ubuntu Server 8.10Installera programBörja med att installera Apachesudo apt-get install apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-php5 libapache2-reload-perl libapr1 libaprutil1 libbsd-resource-perl libdevel-symdump-perl libmysqlclient15off libperl5.10 libpq5 mysql-common openssl-blacklist php5-common ssl-cert libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2Installera sedan PHPsudo apt-get install…

Read More

Mitt bidrag för Ubuntu

Jag har under en längre tid nu varit med på ett eller annat sätt i Ubuntu-gemenskapen i Sverige och som senast varit en av grundarna av ubuntu.se. Allt har sitt slut och för några veckor sedan steg jag ner från den rollen vilket nu gör mig till en frilansande Ubuntu-entusiast.Jag vill försöka hjälpa Ubuntu genom att ge ut guider dock främst som en egen anteckning för mig själv men även…

Read More