Om du av någon anledning behöver byta namn på din maskin eller om t.ex. domänen du använder byter namn så är det viktigt att du uppdaterar din konfiguration.

Det finns tre filer som eventuellt behöver uppdateras vilka är “/etc/hosts”, “/etc/hostname” samt “/etc/resolv.conf”. Om du har dynamisk IP så kommer resolv.conf uppdateras automatiskt från din DHCP-server

I filen “/etc/hostname” står endast datorns värdnamn vilket bara skall vara ett enda “ord”, t.ex:

wastebin

Uppdatera sedan “/etc/hosts” så att datorns fullständiga värdnamn och domän står med i filen som t.ex:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 wastebin.serverpark.nu wastebin

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

I exemplet ovan står datorn under domänen “serverpark.nu”

Den 3:e filen är “/etc/resolv.conf” som behöver uppdateras
Den kan se lite olika ut men ett standardutseende är ungefär som följer:

domain serverpark.nu
search serverpark.nu
nameserver 1.2.3.4
nameserver 1.2.3.4

Det är alltså viktigt att uppdatera alla tre för att domännamn och värdnamn skall stämma överens med verkligenheten.

För att förändringarna skall tas är det enklast att starta om maskinen eller köra följande script:

sudo /etc/init.d/hostname.sh

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.