I Ubuntu så är ens vanliga användare ingen administratör och har således inte heller några administrativa rättigheter och för att göra administrativa åtgärder. För att tillfälligt få dessa rättigheter används kommandot “sudo”.

Sudo låter dig köra kommandon som en annan användare och då vanligtvis root genom att skriva sudo [kommando] som t.ex. “sudo apt-get update”. När man tryckt enter behöver man ange lösenord och då är det samma lösenord som till ditt egna konto som avses.

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.