Med kommandot free så får du ledigt arbetsminne (ram), även swap visas.

Som du ser är inte utskriften särskilt användarvänlig, lätt till växeln -b,-k,-m eller -g vilket ger utskrift i bytes, Kbyte, Mbyte eller Gbyte.

Minne som är “cached” är sådant som går att återanvända vid behov men som även skrivs över om det skulle behövas mer ledigt minne. Just nu har jag 1109 Mbyte ledigt ramminne + 316 Mb som är mellanlagrat så jag har nästan 1.5 Gb ledigt

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.