Jag har uppgraderat mysqlbackup-ng till version 1.1.

ChangeLog

Version 1.1
* mysqlbackup.sh: Added initial syntax control (Thanks Barre)
* ChangeLog: Changed formating. Added version above each release
* mysqlbackup.sh: Changed option syntax: -h to –help and added –verbose to -v
* mysqlbackup.sh: Added option –version, -V
* Minor changes in function that handles option logic

Ni kan ladda ner senaste versionen från Google Code: http://code.google.com/p/mysqlbackup-ng/

mysqlbackup-ng är ett bash-script licenserat under MIT som tar backup av MySQL-databas med hjälp av mysqldump och som sedan komprimerar resultatet. Det är valbart om man vill skicka dumpen vidare med hjälp av scp till en annan plats.

— Johan Ryberg

One thought on “mysqlbackup-ng 1.1 – MySQL backup utility

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.