byobi eller tidigare känd som screen-profiles är ett script som hjälper till att konfigurera screen för visa mer information i terminalen. byobi används med fördel på en server och eftersom man inte har någon grafisk miljö och då får man en fin statusrad längst ner på skärmen som visar t.ex. statusmeddelanden, CPU-användninig, ledigt minne, klockan och systemets upptid.

Installation av byobu under Ubuntu 9.04

Redigera /etc/apt/sources.list med din favoriteditor och lägg till följande rader i slutet av filen:

# byobu
deb http://ppa.launchpad.net/byobu/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/byobu/ppa/ubuntu jaunty main

Lägg till projektets nyckel

sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com A42A415B4677D2D22EB05723CF5E7496F430BBA5

Uppdatera förrådet

sudo apt-get update

Installera byobu

sudo apt-get install byobu byobu-extras

Konfigurera sedan screen genom att starta byobu, tryck F9 och utför önskade ändringar och ladda sedan om med F5. Efteråt används screen som vanligt.

Mer information: https://launchpad.net/byobu

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.