Vi är en standardeditor i de flesta Unix-miljöer och till Linux används Vim (startas med vi). Vim står för Vi IMproved och är en vidareutveckling av Vi

Jag tänkte inte gå in på hur man använder Vi utan detta är ett tips om en variant av Vim som heter Vim-nox som är vanliga Vim utan support för X och som åtgärdar lite irriterande småproblem med originalet som skickas med i t.ex. Ubuntu.

En av sakerna som jag personligen har stört mig mest på är att när man skriver in text och vill förflytta sig uppåt eller nedåt mellan raderna med piltangenterna så skjuter man in nya rader istället för att förflytta vilket är mycket enerverande. Vim-nox löser detta problem vilket är fullt tillräckligt för mig att byta.

Vim-nox installeras i terminalen med följande kommando:

sudo apt-get install vim-nox

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.