NoScript ger ett bra grundläggande skydd mot script men inte mot vanlig html, css eller mot andra normalt sätt godkända källor från externa siter som man ofta korsrefererar till i källkoden men som även används flitigt i XSS och Cross-Site Request Forgery (CSRF). RequestPolicy blockerar samtlig externa anrop oavsett typ vilket ger ett utmärkt skydd i kombination med NoScript för XSS och CSRF. RequestPolicy hämtar du här: https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/9727

Här hittar du mer tillägg till Firefox som ger dig en säkrare upplevelse: http://blog.dathomir.se/2009/05/tillagg-som-gor-surfning-med-firefox.html

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.