Ports.net (Domaininfo) hackat?!

Jag är inblandad i ett projekt där vi använder Ports.net för att hantera vår DNS och under de sista veckorna har jag inte kunnat logga in och administrera domänen. Servern har inte svarat och det har inte funnits någon driftinformation ute gällande “problemet”. Det är ju inte ovanligt med routingproblem så jag testade från ett par olika operatörer (Bredbandsbolaget, PIN, Telia och IP-Only) men det gick inte att nå sidan…

Read More