Craig Heffner, en säkerhetsforskare på företaget Seismic LLC har nu rapporterat om att det fortfarande är allt för enkelt att ta över en router om standardlösenordet fortfarande används. Det räcker att surfa in på en förberedd hemsida för att hacket skall lyckas vilket är extremt oroväckande.

Bland annat är Linksys och öppna källkodsalternativ till just Linksys sårbara och dessa modeller är väldigt populära.

Oavsett om din router finns med på listan nedan så skall man ALLTID byta lösenord från standard till något lämpligt som inte är lätt att gissa.

Se till länkad lista nedan till Google Docs för de 30 modeller som är testade.

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.