Munin fungerar inte gällande testerna för MySQL om man använder Ubuntu 10.10 på grund av det saknas vissa beroenden. Dessa installeras lätt genom att skriva följande i konsolen

sudo apt-get install libcache-cache-perl
sudo apt-get install libipc-sharelite-perl

Sedan måste testerna för MySQL aktiveras genom att skriva följande

sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
sudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads

Munin-node måste sedan startas om för att de nya inställningarna skall ta

sudo service munin-node restart

Kontrollera sedan så det inte finns några felmeddelanden efter omstart genom att skriva

sudo tail /var/log/munin/munin-node.log

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.