Installera VMware tools i Ubuntu 10.04 och 10.10

Så här installerar du VMware tools i UbuntuLägg till VMware repository i /etc/apt/sources.listdeb http://packages.vmware.com/tools/esx/4.1latest/ubuntu lucid main restrictedHämta VMwares nyckelwget http://packages.vmware.com/tools/VMWARE-PACKAGING-GPG-KEY.pub -O- | sudo apt-key add -Installera komponenternasudo apt-get updatesudo apt-get install vmware-open-vm-tools-kmod-sourcesudo module-assistant preparesudo module-assistant build vmware-open-vm-tools-kmod-sourcesudo module-assistant install vmware-open-vm-tools-kmodOm du kör server UTAN X kör följande kommandosudo apt-get install vmware-open-vm-tools-noxOm du använder X kör du iställetsudo apt-get install vmware-open-vm-toolsStarta sedan om maskinen — Johan Ryberg

Read More

Åtgärd om eth0 försvinner efter migrering av Ubuntu under VMware

Om man klonar en dator fysiskt eller virtuellt så brukar det uppstå problem med att eth0 försvinner.Detta åtgärdas enkelt genom att modifiera följande fil: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rulesRadera alla gamla interface som inte längre används, oftast eth0 och döp sedan om det återstående interfacet till eth0.Spara och starta om och du borde ha fått tillbaka eth0 — Johan Ryberg

Read More