Om man klonar en dator fysiskt eller virtuellt så brukar det uppstå problem med att eth0 försvinner.

Detta åtgärdas enkelt genom att modifiera följande fil: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Radera alla gamla interface som inte längre används, oftast eth0 och döp sedan om det återstående interfacet till eth0.

Spara och starta om och du borde ha fått tillbaka eth0

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.