Vad gör du med din gamla hårddisk när du skall sälja eller slänga din dator? De flesta förstår att man bör radera all personlig information så som bilder, dokument och övriga saker som kan vara känsliga i orätta händer men inte många gör på rätt sätt.

En undersökning som utfördes förra året på eBay av Kessler International visade att över 40% av alla hårddiskar innehöll data som gick att återskapa där dem som sålt hårddisken på ett eller annat sätt gjort den till synes otillgänglig. Hela 11% av den data som gick att återskapa innehöll företagskänslig information och 36% var av personlig natur så som bilder och dokument.

Ett stort problem är att operativsystemen inte ger användaren möjlighet att på ett korrekt sätt radera informationen på hårddisken då inte ens en omformatering i praktiken tar bort data då den endast görs otillgänglig för operativsystemet då innehållet i filerna bara kopplas loss från själva filnamnet och *vips* är filen “raderad”.

Det finns flera olika verktyg som raderar den tillgängliga datan på hårddisken genom att skriva över sektor för sektor på hårddisken och inte bara ta bort pekaren till vart på hårddisken respektive fil finns lagrad. Några exempel på sådana program är DBAN och ExpertEraser från ibas. Problemet med dessa är att det finns flera aspekter där man inte kan garantera att data faktiskt tas bort från hårddisken.

Två av dessa fall är sådan data som ligger lagrade på sektorer som hårddiskens kontroller anser vara defekta och inte bara markerats som defekta men som har ersatts av nya sektorer som har funnits som backup. Den datan kan man inte komma åt och eftersom kontrollen inte rapporterar sådana sektorer till operativsystemet så vet man inte heller om det finns data och i så fall vilken data som finns lagrat på dem.

En annan typ av data som man inte normalt kan radera är en speciell del av hårddisken som oftast utnyttjas av datortillverkaren och som är markerad som HPA (Host Protected Area). I HPA brukar man lägga t.ex. återställning av operativsystemet så att användaren inte behöver använda DVD/CD eller annat flyttbart lagringsmedia för att fabriksåterställa datorn. Oftast döljs HPA av BIOS och det finns inget enkelt sätt att visa informationen, speciellt inte att radera den.

Bild tagen från http://www.ibas.com/data-erasure/degausserNormalt utför ovan nämnda program ett tillräckligt bra jobb då det krävs mycket unika verktyg och kunskaper som bara några specialiserade företag besitter för att montera ur själva skivorna där informationen finns lagrat och sedan “manuellt” läsa av för att hitta sådan information som hårddiskkontrollen eller BIOS har dolt för själva operativsystemet. Ibas i Norge är ett sådant företag som inte bara tar fram dold eller skadad information från hårddiskar men även säljer en utrustning vid namn Degausser DG.02 som genom starka elektromagnetiska fält raderar all information som över huvud taget existerar på hårddisken.

Mitt råd är ändå att om man är det minsta orolig för att den data som finns lagrad på hårddisken kommer i orätta händer så är idag hårddiskar mycket billiga och skall man sälja sin dator är det lika så bra att köpa den billigaste hårddisken man kan hitta och behålla sin gamla hårddisk och vid tillfälle elda upp den hos t.ex. Renova som erbjuder kontrollerad destruktion av elektronik i deras förbränningsugnar.

—  Johan Ryberg

Källa:

  • Bild på Degausser DG.02 kommer från ibas hemsida: http://www.ibas.com/data-erasure/degausser

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.