Exploit-db.com har blivit hackad men någon större skada har tydligen inte gjorts än att deras ego fått sig en stöt. Det om är intressant är att det går att läsa i “[EZINE] Owned and Exposed – ISSUE no 2”, det dokument som laddades upp hos exploit-db.com i samband med intrånget påstår att dem även lagt in en bakdörr i ettercap, ett verktyg för att skapa “man in the middle”-attacker.

Frågan är om detta är sanning eller om det är FUD (Fear, Uncertainty, Doubt – rädsla, osäkerhet och tvivel), en teknik som används för att misskreditera konkurrenter eller för att skapa förvirring inom en viss gemenskap. Samma sak har precis hänt OpenBSD där amerikanska staten blivit beskyllt att via infiltration planterat vissa bakdörrar i IPSEC-ramverket i OpenBSD som sedan portats vidare till andra plattformar för runt 10 år sedan.

—  Johan Ryberg

Källa:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.