Sitec som står för Sveriges IT-incidentcentrum och som är en del av Post- och telestyrelsen kommer övergå till Myndigheten för samhällskydd och beredskap och i samband med detta byter dem namn till CERT-SE någon gång efter nyår 2011.

Deras nya adress kommer att bli http://cert.se men den gamla adressen kommer att fungera ett bra tag in i 2011.

—  Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.