För er som vill träna på att hitta sårbarheter i webbapplikationer så är WackoPicko ett riktigt bra exempel på hur man inte skall utveckla sin webbapplikation vilket gör det till en perfekt kandidat att lära sig på.

Många exempel på sårbarheter som man hittar är ofta tagna ur sitt sammanhang vilket gör det svårt för en nybörjare att få en förståelse hur det fungerar i ett större sammanhang men WackoPicko är byggt precis som riktigt applikation, i detta fall för uppladdning av bilder med kontohantering och gästbok.

Du hämtar WackoPicko från följande adress: https://github.com/adamdoupe/WackoPicko

Själv installerade jag på en virtuell instans av Ubuntu Server 10.10 konfigurerad för LAMP och SSH. Installationen var extremt enkel då man endast behöver importera databasen och sedan lägga allt i katalogen website under /var/www

Följande sårbarheter är kända i applikationen (kopierat från README)

 • Reflected XSS
  http://localhost/pictures/search.php?query=blah
  The query parameter is vulnerable.
 • Stored XSS
  http://localhost/guestbook.php
  The comment field is vulnerable.
 • SessionID vulnerability
  http://localhost/admin/login.php
  The session cookie value is admin_session, which is an auto-incrementing value.
 • Stored SQL Injection
  http://localhost/users/register.php -> http://localhost/users/similar.php
  The first name field of the register users form contains a stored SQL injection which is then used unsanitized on the similar users page.
 • Reflected SQL Injection
  http://localhost/users/login.php
  The username field is vulnerable.
 • Directory Traversal
  http://localhost/pictures/upload.php
  The tag field has a directory traversal vulnerability enabling a malicious users to overwrite any file the web server uses has access to.
 • Multi-Step Stored XSS
  http://localhost/pictures/view.php?picid=3
  The comment field is vulnerable to XSS, however must go through a preview form.
 • Forceful Browsing
  http://localhost/pictures/highquality.php?picid=3&key=highquality
  The user doesn’t have to purchase the picture to see the high quality version.
 • Command-line Injection
  http://localhost/passcheck.php
  The password field is vulnerable to a command line injections.
 • File Inclusion
  http://localhost/admin/index.php?page=login
  The page is vulnerable to a file inclusion vulnerability, however you have to include %00 at the end.
 • Parameter Manipulation
  http://localhost/users/sample.php?userid=1
  The userid parameter can be manipulated to see any user’s page when you need to be logged in otherwise.
 • Reflected XSS Behind JavaScript
  http://localhost/piccheck.php
  The name parameter is vulnerable.
 • Logic Flaw
  http://localhost/cart/review.php
  A coupon can be applied multiple times reducing the price of an order to zero. The coupon in the initial data is SUPERYOU21.
 • Reflected XSS Behind a Flash Form
  http://localhost/submitname.php
  The value parameter is vulnerable.
 • Weak username/password
  https://localhost/admin/login.php
  There is a default username/password combination of admin/admin.

—  Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.