Ett säkerhetshål har hittats i en metod som saniterar html-kod. WordPress anger att problemet är allvarligt och rekommenderar att uppgradering till 3.0.4 skall ske omedelbart.

Mer information hittar ni här: http://wordpress.org/news/2010/12/3-0-4-update/

  —  Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.