Detta kom idag till misc@openbsd.org och var riktat till svenskar.

anvdndare ( misc@openbsd.org )

Detta meddelande dr fren Messaging Support Center till alla anvdndare. Vi
heller pe att uppgradera ver databas och e-post centrum och detta dr ver sista
anmdlan you.We har skickat flera meddelanden till dig utan svar fren dig.

Vi tar bort alla oanvdnda postkonto fvr att skapa mer utrymme fvr nya konton.
I andra inte dras in, meste du uppdatera ditt konto genom att tillhandahella
den information som anges nedan:

Bekrdfta din e-post information.

E-ID: misc@openbsd.org
E-postadress Lvsenord :………
E-post lvsenord bekrdftelse :……..

Om du inte bekrdfta ditt kontinuerlig anvdndning av vera tjdnster genom att
bekrdfta din e-lvsenord nu, kommer ditt konto att inaktiveras och du kommer
inte kunna komma et din e-post.

Du ska omedelbart svara detta mail och ange ditt lvsenord i ovansteende
lvsenord kolumnen.
Tack fvr din fvrsteelse.

avseende,

Avsändaren såg ut att vara helpdpt@support.com men svaret skickas i själva verket till helpdpt@mail2webmaster.com

Tur är väl att mycket av nätfisket håller dålig kvalité, problemet är att det blir bättre med tiden och vissa fall är faktiskt svåra att urskilja men en grundregel är att ingen leverantör någonsin kommer att kräva att få in kontouppgifter från sina användare och om dem mot förmodan skulle göra detta är det bara att byta för det skulle i så fall vara extremt oseriöst.

— Johan Ryberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.