It’s quite straight forward to build Naemon from source with Ubuntu, all required softwares can be found as packages from the standard repository

Install dependencies

Get latest version of Naemon

Update source (meta package may not be updated)

Build Naemon

Create DEB

Install Naemon

Restart Apache

Change path to Nagios-plugins for Naemon

Find row: $USER1$=/usr/lib/naemon/plugins
Change to: $USER1$=/usr/lib/nagios/plugins

Reload config for Naemon

Done!
Browse to server/naemon and use admin/admin

2 thoughts on “Howto: build Naemon from source for Ubuntu 12.04

  1. Annars är det rätt trevligt att bygga i en chrootad miljö. Utöver fördelen att man slipper smutsa ner sin vanliga installation så får man även en bättre koll på att paketet inte missat att ange något beroende.

    Själv använder pbuilder, som jag har satt upp så att den även kan bygga för ytterligare releaser än vad jag råkar köra själv.

    https://wiki.ubuntu.com/PbuilderHowto

    1. Så sant. Guiden är mer ett anteckningsblock för tillfället. Allt skall in på naemon.org som lite guider för hur man bygger själv. Det finns redan riktigt byggsystem på plats för detta ändamålet.

      Ubuntu har minskats rejält efter att många saker åtgärdats med koden under de senaste dagarna =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.