Sätt rätt tidsstämpel på dina foton i Ubuntu 10.10

Jag råkade ut för ett intressant problem efter att jag säkerhetskopierat mina kort på min Android-telefon. Tidsstämpeln på samtliga filer sattes till tidpunkten då jag kopierade tillbaka filerna vilket gjorde att alla filer hamnade i total oordning när man tittade på dem via Galleri som är bildvisningsprogrammet som kommer tillsammans med HTC-telefoner. Lösningen heter exif-touch vilket är ett perlscript som läser tilläggsinformationen som finns på korten och sätter rätt datum…

Read More