Configure SSH for high security

There are some steps to do after SSH is installed on a system and there is a old saying that says “A chain is only as strong as its weakest link” and if you are using a weak password for your root account (or any other account) then you are extremely vulnerable. It does not matter if the communication is secure when you are easily brute forced. All steps is…

Read More

mysqlbackup-ng i ny tappning

MySQLBackup-NG är ett trevligt litet skript som tar backup på MySQL-databaser, komprimerar filen och sedan skickar iväg den med scp till önskad plats. Jag har nästan skrivit om det totalt sedan version 1.1 som tidigare fanns på Google Code vilket betyder att 2.0 är 100% POSIX-kompatibelt och fungerar på både OpenBSD och under Linux som t.ex. Ubuntu Server 10.04. Ni hittar MySQLBackup-NG hos github: https://github.com/jryberg/MySQLbackup-ng —  Johan Ryberg

Read More

free – Dagens terminalkommando

Med kommandot free så får du ledigt arbetsminne (ram), även swap visas.

Som du ser är inte utskriften särskilt användarvänlig, lätt till växeln -b,-k,-m eller -g vilket ger utskrift i bytes, Kbyte, Mbyte eller Gbyte.

Minne som är “cached” är sådant som går att återanvända vid behov men som även skrivs över om det skulle behövas mer ledigt minne. Just nu har jag 1109 Mbyte ledigt ramminne + 316 Mb som är…

Read More

Återställ Gnome (radera personliga inställningar)

Ibland händer det att man råkat krascha gnome-panel, bytt tema till något som inte fungerar eller man har gjort något annat som gjort att man vill börja om från början.För att rensa sina personliga inställningar i Gnome och återställa till Ubuntu original så behöver man endast radera ett par kataloger.Om du kan använda skrivbordet trycker du Alt+F2 och skriver “gnome-terminal” och sedan klickar du på “Kör”. Om du inte ens…

Read More

Så här byter du namn på din Ubuntu-maskin

Om du av någon anledning behöver byta namn på din maskin eller om t.ex. domänen du använder byter namn så är det viktigt att du uppdaterar din konfiguration.Det finns tre filer som eventuellt behöver uppdateras vilka är “/etc/hosts”, “/etc/hostname” samt “/etc/resolv.conf”. Om du har dynamisk IP så kommer resolv.conf uppdateras automatiskt från din DHCP-serverI filen “/etc/hostname” står endast datorns värdnamn vilket bara skall vara ett enda “ord”, t.ex:wastebinUppdatera sedan “/etc/hosts”…

Read More

Skriv "virus" till Linux i 5 enkla steg

Jag hittade detta mycket intressanta blogginlägg från “foobar” med rubriken “How to write a Linux virus in 5 easy steps”. Den sårbarhet som beskrivs är ett ett känt problem men som man ännu inte bryr sig om i varken KDE eller Gnome, Xfce har dock lagt in någon form av skydd.Kortfattat handlar sårbarheten om att man bifogar genvägar eller mer kända som “launchers” i t.ex. ett e-postmeddelande vilket är en…

Read More