mysqlbackup-ng 1.1 – MySQL backup utility

Jag har uppgraderat mysqlbackup-ng till version 1.1.ChangeLog Version 1.1* mysqlbackup.sh: Added initial syntax control (Thanks Barre)* ChangeLog: Changed formating. Added version above each release* mysqlbackup.sh: Changed option syntax: -h to –help and added –verbose to -v* mysqlbackup.sh: Added option –version, -V* Minor changes in function that handles option logicNi kan ladda ner senaste versionen från Google Code: http://code.google.com/p/mysqlbackup-ng/mysqlbackup-ng är ett bash-script licenserat under MIT som tar backup av MySQL-databas med…

Read More

Ta backup av din MySQL-databas med mysqlbackup-ng 1.0

mysqlbackup-ng 1.0 är ett bash-script licenserat under MIT som tar backup av MySQL-databas med hjälp av mysqldump och som sedan komprimerar resultatet. Det är valbart om man vill skicka dumpen vidare med hjälp av scp till en annan plats vilket ger ökad säkerhet mot t.ex. hårddiskhaveri eller brand.mysqlbackup-ng laddar du ner från Google Code: http://code.google.com/p/mysqlbackup-ng/Jag tar tacksamt mot buggar eller förslag på nya funktioner. — Johan Ryberg

Read More