Get public or private IP from Amazon EC2 using cli

Private IP address (PrivateIpAddress) for instance with tag Name = hostname01

  Public IP address (PrivateIpAddress) for instance with tag Name = hostname01

 

Read More

Configure SSH for high security

There are some steps to do after SSH is installed on a system and there is a old saying that says “A chain is only as strong as its weakest link” and if you are using a weak password for your root account (or any other account) then you are extremely vulnerable. It does not matter if the communication is secure when you are easily brute forced. All steps is…

Read More

Så här använder du brandväggen ufw i Ubuntu (Uncomplicated firewall)

Senast förändrad 2009-10-21Det finns ingen brandvägg som standard aktiverad i Ubuntu, inte ofta i några andra distributioner heller för den delen och det kan vara smart att aktivera en brandvägg för att ge ett grundläggande och extra skydd. Det är lätt gjort att man testar att installera någon LAMP-lösning för att labba lite och sedan glömmer man av att det faktiskt finns en Apache, MySQL och lite annat smått och…

Read More

Aktivera färgglad konsol i Ubuntu 9.10

Om du tycker att konsolen känns lite tråkig så kan man piffa upp den genom att aktivera färger. Enklast är att editera ~/.bashrc och leta upp raden “#force_color_prompt=yes”. Ta bort brädgården framför så att det står:force_color_prompt=yesDu måste sedan avsluta sessionen och starta upp en ny för att aktivera förändringen — Johan Ryberg

Read More

byobu – Visa extra systeminformation i screen

byobi eller tidigare känd som screen-profiles är ett script som hjälper till att konfigurera screen för visa mer information i terminalen. byobi används med fördel på en server och eftersom man inte har någon grafisk miljö och då får man en fin statusrad längst ner på skärmen som visar t.ex. statusmeddelanden, CPU-användninig, ledigt minne, klockan och systemets upptid.Installation av byobu under Ubuntu 9.04Redigera /etc/apt/sources.list med din favoriteditor och lägg till…

Read More

Vim-nox – Dagens terminalkommando

Vi är en standardeditor i de flesta Unix-miljöer och till Linux används Vim (startas med vi). Vim står för Vi IMproved och är en vidareutveckling av ViJag tänkte inte gå in på hur man använder Vi utan detta är ett tips om en variant av Vim som heter Vim-nox som är vanliga Vim utan support för X och som åtgärdar lite irriterande småproblem med originalet som skickas med i t.ex….

Read More

free – Dagens terminalkommando

Med kommandot free så får du ledigt arbetsminne (ram), även swap visas.

Som du ser är inte utskriften särskilt användarvänlig, lätt till växeln -b,-k,-m eller -g vilket ger utskrift i bytes, Kbyte, Mbyte eller Gbyte.

Minne som är “cached” är sådant som går att återanvända vid behov men som även skrivs över om det skulle behövas mer ledigt minne. Just nu har jag 1109 Mbyte ledigt ramminne + 316 Mb som är…

Read More

"tab" (slutför kommando) – Dagens terminalkommando

Tangenten “Tab” är inget kommando i sig men det är något som underlättar enormt mycket eftersom bash kan slutföra kommandon åt dig.Om du t.ex. skriver “ifcon” och trycker på “tab” så kommer bash slutföra kommandot åt dig och lägga till resterade så att det står “ifconfig” i terminalen. bash kan alltid slutföra unika kommandon men om det finns flera potentiella kommando så får du istället upp en lista på dem…

Read More

nano – Dagens terminalkommando

nano är en enkelt textbaserad text-editor och startas genom att skriva “nano” men oftast i samband med ett filnamn som t.ex “nano /var/log/messages”. Just messages är kanske inte en fil man normalt går in och ändrar i men det är en fil alla har och som blir ett bra exempel.Väl inne i nano får man hjälp genom att trycka Ctrl+g vilket är ett av dem viktigaste kortkommandona.För att avsluta trycker…

Read More

clear – Dagens terminalkommando

När man har mycket på skärmen och skall skriva något avancerat kommando så brukar många trycka enter flera gånger för att få lite utrymme och för ökad läsbarhet. Kanske är det bättre att rensa hela skärmen vilket kan gör med kommandot “clear”. Kommandot har inga växlar utan är kanske ett av dem mest simpla som finns. — Johan Ryberg

Read More