Howto: build Naemon from source for Ubuntu 12.04

It’s quite straight forward to build Naemon from source with Ubuntu, all required softwares can be found as packages from the standard repository Install dependencies

Get latest version of Naemon

Update source (meta package may not be updated)

Build Naemon

Create DEB

Install Naemon

Restart Apache

Change path to Nagios-plugins for Naemon

Find row: $USER1$=/usr/lib/naemon/plugins Change to: $USER1$=/usr/lib/nagios/plugins Reload config for Naemon…

Read More

How to compile Reaver under Ubuntu 12.04 (and aircrack-ng)

This is a quick how-to compile and install Reaver under Ubuntu 12.04 Steps: download source install required libraries and tools download and build aircrack-ng compile and install run =) Download Source First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/ wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.4.tar.gz Extract the tarball tar -xzvf reaver-1.4.tar.gz Install Required Libraries and Tools Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng (iw) to run Reaver…

Read More

Guide: How to make Gobi 2000 Wirless modem work under Ubuntu 12.04

Install 3G-modemet Sierra Wireless, Inc. Gobi 2000 Wireless Modem This is a how-to install the 3G modem “Sierra Wireless, Inc. Gobi 2000 Wireless Modem” under Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) with basic support for GPS This guide should work with the following models: Fujitsu CELSIUS H700 Fujitsu LIFEBOOK A530 / AH530 Fujitsu LIFEBOOK A550 / AH550 (Intel Gfx) Fujitsu LIFEBOOK AH550 (NVidia Gfx) Fujitsu LIFEBOOK E780 (Intel Gfx) Fujitsu LIFEBOOK…

Read More

Configure SSH for high security

There are some steps to do after SSH is installed on a system and there is a old saying that says “A chain is only as strong as its weakest link” and if you are using a weak password for your root account (or any other account) then you are extremely vulnerable. It does not matter if the communication is secure when you are easily brute forced. All steps is…

Read More

mysqlbackup-ng i ny tappning

MySQLBackup-NG är ett trevligt litet skript som tar backup på MySQL-databaser, komprimerar filen och sedan skickar iväg den med scp till önskad plats. Jag har nästan skrivit om det totalt sedan version 1.1 som tidigare fanns på Google Code vilket betyder att 2.0 är 100% POSIX-kompatibelt och fungerar på både OpenBSD och under Linux som t.ex. Ubuntu Server 10.04. Ni hittar MySQLBackup-NG hos github: https://github.com/jryberg/MySQLbackup-ng —  Johan Ryberg

Read More

Använd SSH tillsammans med krypterad hemkatalog i Ubuntu

Eftersom man normalt inte tillåter lösenord via SSH utan kräver certifikat så finns det en begränsning i standardinstallationen i Ubuntu som gör det omöjligt att logga in om man har en krypterad hemkatalog. Detta är på grund av att authorized_keys ligger under /home/<användarnamn>/.ssh/ vilket ligger den krypterade hemkatalogen och är därför inte åtkomligt innan man har loggat in. Problemet är just att man inte är inloggad och därför är inte…

Read More

Sätt rätt tidsstämpel på dina foton i Ubuntu 10.10

Jag råkade ut för ett intressant problem efter att jag säkerhetskopierat mina kort på min Android-telefon. Tidsstämpeln på samtliga filer sattes till tidpunkten då jag kopierade tillbaka filerna vilket gjorde att alla filer hamnade i total oordning när man tittade på dem via Galleri som är bildvisningsprogrammet som kommer tillsammans med HTC-telefoner. Lösningen heter exif-touch vilket är ett perlscript som läser tilläggsinformationen som finns på korten och sätter rätt datum…

Read More

Installera VMware tools i Ubuntu 10.04 och 10.10

Så här installerar du VMware tools i UbuntuLägg till VMware repository i /etc/apt/sources.listdeb http://packages.vmware.com/tools/esx/4.1latest/ubuntu lucid main restrictedHämta VMwares nyckelwget http://packages.vmware.com/tools/VMWARE-PACKAGING-GPG-KEY.pub -O- | sudo apt-key add -Installera komponenternasudo apt-get updatesudo apt-get install vmware-open-vm-tools-kmod-sourcesudo module-assistant preparesudo module-assistant build vmware-open-vm-tools-kmod-sourcesudo module-assistant install vmware-open-vm-tools-kmodOm du kör server UTAN X kör följande kommandosudo apt-get install vmware-open-vm-tools-noxOm du använder X kör du iställetsudo apt-get install vmware-open-vm-toolsStarta sedan om maskinen — Johan Ryberg

Read More

Åtgärd om eth0 försvinner efter migrering av Ubuntu under VMware

Om man klonar en dator fysiskt eller virtuellt så brukar det uppstå problem med att eth0 försvinner.Detta åtgärdas enkelt genom att modifiera följande fil: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rulesRadera alla gamla interface som inte längre används, oftast eth0 och döp sedan om det återstående interfacet till eth0.Spara och starta om och du borde ha fått tillbaka eth0 — Johan Ryberg

Read More

Åtgärda fel i Munin så att MySQL går att avläsa i Ubuntu 10.10

Munin fungerar inte gällande testerna för MySQL om man använder Ubuntu 10.10 på grund av det saknas vissa beroenden. Dessa installeras lätt genom att skriva följande i konsolensudo apt-get install libcache-cache-perlsudo apt-get install libipc-sharelite-perlSedan måste testerna för MySQL aktiveras genom att skriva följandesudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytessudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queriessudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueriessudo ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threadsMunin-node måste sedan startas om för att de nya inställningarna skall tasudo…

Read More