Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum blir CERT-SE efter nyår

Sitec som står för Sveriges IT-incidentcentrum och som är en del av Post- och telestyrelsen kommer övergå till Myndigheten för samhällskydd och beredskap och i samband med detta byter dem namn till CERT-SE någon gång efter nyår 2011. Deras nya adress kommer att bli http://cert.se men den gamla adressen kommer att fungera ett bra tag in i 2011. —  Johan Ryberg

Read More