Sverige – USAs lilla knähund – Ipred och FRA

Man undrar ibland hur världen egentligen ser ut, vem som styr och vad som sägs i maktens korridorer. Denna blogg skall inte handla om politik, men vissa saker ser jag som ett direkt hot mot medborgarna i landet och en svag regering utan ryggrad mot USA som värnar om sina företag till den grad att dem inte böjer sig för att påverka andra regeringar med hot om handelssanktioner och andra…

Read More