How to compile Reaver under Ubuntu 12.04 (and aircrack-ng)

This is a quick how-to compile and install Reaver under Ubuntu 12.04 Steps: download source install required libraries and tools download and build aircrack-ng compile and install run =) Download Source First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/ wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.4.tar.gz Extract the tarball tar -xzvf reaver-1.4.tar.gz Install Required Libraries and Tools Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng (iw) to run Reaver…

Read More

Guide: How to make Gobi 2000 Wirless modem work under Ubuntu 12.04

Install 3G-modemet Sierra Wireless, Inc. Gobi 2000 Wireless Modem This is a how-to install the 3G modem “Sierra Wireless, Inc. Gobi 2000 Wireless Modem” under Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) with basic support for GPS This guide should work with the following models: Fujitsu CELSIUS H700 Fujitsu LIFEBOOK A530 / AH530 Fujitsu LIFEBOOK A550 / AH550 (Intel Gfx) Fujitsu LIFEBOOK AH550 (NVidia Gfx) Fujitsu LIFEBOOK E780 (Intel Gfx) Fujitsu LIFEBOOK…

Read More

Configure SSH for high security

There are some steps to do after SSH is installed on a system and there is a old saying that says “A chain is only as strong as its weakest link” and if you are using a weak password for your root account (or any other account) then you are extremely vulnerable. It does not matter if the communication is secure when you are easily brute forced. All steps is…

Read More

How to compile Reaver on Ubuntu 11.10

This is a quick how-to compile and install Reaver on a Ubuntu 11.10. Steps: download source install required libraries and tools compile and install run =) Download Source First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/ wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.3.tar.gz Extract the tarball tar -xzvf reaver-1.3.tar.gz Install Required Libraries and Tools Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng to run Reaver sudo apt-get install libpcap-dev…

Read More

Använd SSH tillsammans med krypterad hemkatalog i Ubuntu

Eftersom man normalt inte tillåter lösenord via SSH utan kräver certifikat så finns det en begränsning i standardinstallationen i Ubuntu som gör det omöjligt att logga in om man har en krypterad hemkatalog. Detta är på grund av att authorized_keys ligger under /home/<användarnamn>/.ssh/ vilket ligger den krypterade hemkatalogen och är därför inte åtkomligt innan man har loggat in. Problemet är just att man inte är inloggad och därför är inte…

Read More

Hotet innefrån

Jag är en stor anhängare av öppen källkod, Linux och OpenBSD. Jag älskar öppenheten och alla möjligheter det medför. Det har dock alltid funnits ett orosmoln som jag inte riktigt kan släppa och som inte bara har med öppen källkod att göra men med tanke på den allmänna uppfattningen om att öppen källkod automatiskt är mer granskad och säker så hämtas program från t.ex. Ubuntus programarkiv (repository) utan någon större…

Read More