How to switch back console to monitor during RDP session

Sometime it’s very annoying to leave the monitor console session locked after the machine has been remotely controlled using remote desktop (RDP). To switch back the current session to the monitor simply start a command prompt and execute the following command

If it does not work, try to use 0 (zero) instead of 1, or test with another number until it works or get the exact session id using…

Read More

Exploit publicerad på en opatchad sårbarhet gällande Internet Explorer 6-8

VUPEN publicerade idag en sårbarhet med tillhörande exploit för Internet Explorer 6, 7 och 8 vilket ger angriparen kontroll över datorn. Det räcker att man besöker en speciellt riggad hemsida för att bli utsatt för sårbarheten. Denna typ av sårbarhet där man bara behöver besöka hemsidan för att bli utsatt är problematisk då vanliga hemsidor som t.ex webbshoppar är mål för hackers som gärna planterar elak kod på ställen där…

Read More