How to compile Reaver under Ubuntu 12.04 (and aircrack-ng)

This is a quick how-to compile and install Reaver under Ubuntu 12.04 Steps: download source install required libraries and tools download and build aircrack-ng compile and install run =) Download Source First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/ wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.4.tar.gz Extract the tarball tar -xzvf reaver-1.4.tar.gz Install Required Libraries and Tools Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng (iw) to run Reaver…

Read More

How to compile Reaver on Ubuntu 11.10

This is a quick how-to compile and install Reaver on a Ubuntu 11.10. Steps: download source install required libraries and tools compile and install run =) Download Source First you need to download the latest source from http://code.google.com/p/reaver-wps/ wget http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.3.tar.gz Extract the tarball tar -xzvf reaver-1.3.tar.gz Install Required Libraries and Tools Before you can build Reaver you need pcaplib and later on aircrack-ng to run Reaver sudo apt-get install libpcap-dev…

Read More

Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN kan bli knäckt med hjälp av brute force (WPA/WPA2-routrar)

En sårbarhet i protokollet WPS (Wi-Fi Protected Setup) möjliggör att man på några timmar kan få fram PIN-koden till den trådlösa routern/accesspunkten med hjälp av en brute force-attack. Det flesta routrar efter 2007 då standarden först kom är troligtvis sårbara och enda skyddet är att stänga av funktionen. WPS är tänkt att underlätta installationen av det trådlösa nätverket men autentiseringen saknar skydd mot denna typ av attack vilket gör att…

Read More